Home

Kemp Industries

Technical Shrinkwrap & Corrosion Control

Avancerad Krympplast och Korrosionskontroll

Skräddarsydda skydd

Regn, snö, sol, smuts och andra luftburna föroreningar kan orsaka att utrustningen bryts ner med tiden, därav behovet av en korrosionskontroll. En felaktigt täckt utrustning kan resultera i många onödiga timmar av rengöring och polering. Vår teknik med krympplast är en avancerad omslags-teknik som minskar antalet onödiga timmar för rengöring, men också ger korrosionsskydd genom korrosionshämmare för att maximera livslängden på utrustningen. Vår patenterade VCI+-teknik sänder ut skyddande VCI-ångor till det som är inplastat - denna VCI-ånga skyddar utrustningens metallyta vilket förhindrar elektrokemiska reaktioner som orsakar korrosion. Dessa skydd kan anpassas efter produktens storlek.

Underhåll är en avgörande faktor för lönsamheten inom ditt företag. Det är dock en komplex process att hålla sig uppdaterad i ny teknik och utrustning för att optimera ditt företags tillgångar. Men alternativen blir allt smartare, vilket innebär att de har större betydelse än någonsin för att maximera arbetskapacitet, drifttid och energieffektivitet - vilket minskar dina kostnader och höjer din verksamhets värde. Dessutom bidrar du till att världen blir en säkrare och mer hållbar plats.

 

 

Tillverkare producerar en uppsjö av olika produkter i alla möjliga storlekar. Dessa produkter behöver lagras eller transporteras med ett tillförlitligt skydd från vädrets och naturens påverkan. Elektriska produkter utsätts för korrosion och får lätt fuktskador, därav behovet av korrosionshämmare som krympplast.

 

© Copyright. All Rights Reserved.