Home

Kemp Industries

Technical Shrinkwrap & Corrosion Control

Avancerad Krympplast, Korrosionshämmare och Korrosionskontroll

Skräddarsydda skydd


Regn, snö, sol, smuts och andra luftburna föroreningar kan orsaka att utrustningen bryts ner med tiden, därav behovet av en korrosionskontroll. En felaktigt täckt utrustning kan resultera i många onödiga timmar av rengöring och polering.


Vår teknik med krympplast är en avancerad omslags-teknik som minskar antalet onödiga timmar för rengöring, men också ger korrosionsskydd genom korrosionshämmare för att maximera livslängden på utrustningen. Vår patenterade VCI+-teknik sänder ut skyddande VCI-ångor till det som är inplastat - denna VCI-ånga skyddar utrustningens metallyta vilket förhindrar elektrokemiska reaktioner som orsakar korrosion. Dessa skydd kan anpassas efter produktens storlek.

Inplastning Industri


Tillverkare producerar en uppsjö av olika produkter i alla möjliga storlekar. Dessa produkter behöver lagras eller transporteras med ett tillförlitligt skydd från vädrets och naturens påverkan. Elektriska produkter utsätts för korrosion och får lätt fuktskador, därav behovet av korrosionshämmare som krympplast.


Kemp Industries är specialister på avancerad inplastningsteknik med hjälp av krympplast. Vår unika inplastningsteknik skyddar era produkter vid förvaring och vid transporter. På så sätt elimineras onödig tid för rengöring och ni får ett maximalt korrosionsskydd som ökar livslängden på produkterna. Vi utför tjänster och utbildar inom området.


© Copyright. All Rights Reserved.